Casa Terebint

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Centru de plasament de tip familial pentru fete adolescente din familii social-vulnerabile.

VIZIUNEA:

Crearea oportunităților pentru fete adolescente, care au capacități de învățare deosebite, dar provin din familii social-vulnerabile, să poată valorifica și atinge potențialul lor maxim atât pe plan educațional, emoțional, cât și profesional.

SCOP:

Oferirea serviciilor de cazare, îngrijire, educație moral – spirituală pentru adolescente ce provin din familii social-vulnerabile, până ce termina studiile, capătă o specialitate, se încadrează în câmpul muncii și devin independente.

Obiective:

 • Oferirea unui mediu favorabil, sigur și armonios.
 • Abordarea individuală întru îndeplinirea eficientă a scopurilor propuse.
 • Dezvoltarea deprinderilor de muncă, de viață.

Principii specifice de bază:

 • Drepturile fiecărui adolescent sunt recunoscute, respectate și promovate.
 • Dezvoltarea adolescentului în Centru este asigurată într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.
 • Adolescentul aflat în Centru este tratat fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, limbă, naționalitate, apartenență etnică și socială.
 • Activitățile desfășurate au un caracter deschis către comunitate.
 • Personalul Centrului are pregătirea și calificarea necesare pentru a lucra cu adolescenții.

Beneficiarii:

 • Adolescenta, a cărei familie se află în imposibilitate de a-și exercita drepturile și îndatoririle părintești.
 • Adolescenta, a cărei securitate, integritate fizică, psihică și educația sunt în pericol în mediul ei de viață.
 • Adolescenta aflată într-o situație care impune tutelă, dar aceasta din anumite motive nu poate fi instituită.
 • Adolescenta aflată într-o situație care necesită o îngrijire aparte.

Organizarea și funcționarea Centrului:

 • Centrul deține informații complete cu privire la beneficiari (baza de date – vârsta, sănătatea fizică, mintală, necesitățile specifice de îngrijire, nivelul școlar, abilitățile, particularitățile familiilor din care acestea provin)
 • Perioada de ședere în Centru este de un an.
 • Centrul are capacitatea de 9 locuri.
 • Vârsta beneficiarilor este de la 15 ani.

Serviciile prestate de Centru:

Centrul asigură dezvoltarea fizică, mintală și emoțională a copilului prin diverse servicii:

 • Îngrijire zilnică.
 • Supraveghere medicală generală, asistență medicală în caz de boală
 • Educație moral-spirituală.
 • Sprijin pedagogic la efectuarea temelor pentru acasă.
 • Deprinderi de viață (bucătărie, bunele maniere, igiena personală).
 • Activități cu scopul dezvoltării abilitaților profesionale.

Descrierea casei

Locuința dispune de:

 • Antreu
 • 4 dormitoare pentru beneficiari
 • O cameră pentru oaspeții
 • O cameră pentru lucrători
 • Sală pentru activități și odihnă
 • Două grupuri sanitare
 • Bucătărie + sala de mese
 • Camera de spălătorie
 • Camera – depozit pentru haine
 • Camera – depozit pentru alimente

Componența personalului

 • Manager
 • Asistent social
 • Personalul educativ – 2 pedagogi sociali
 • Personal administrativ (contabil, administrator)

Leave a Replay