Implică-te și tu!

Despre campanie

„Implică-te și Tu!” este o inițiativă pentru a încuraja și mobiliza creștinii și bisericile de a se implica mai mult în viețile celor nevoiași din comunitatea lor prin:

• Conștientizarea nevoilor si compasiunea lui Dumnezeu pentru cei aflați în nevoi;
• Înțelegerea importanței, ca și creștini, de a se implica;
• A le comunica că fiecare dintre noi poate aduce un impact asupra vieții altcuiva;
• A le arăta că nu este nevoie de mulți bani sau proiecte mari, dar în primul rând de compasiunea unui singur creștin, care dorește să slujească;

Context: Sărăcia și neajunsurile din Republica Moldova rămân a fi la un nivel ridicat, în timp ce oportunitățile de lucru sunt minime. Mulți părinți pleacă din tară în căutarea unui venit mai bun sau ajung pradă băuturilor alcoolice. Ca rezultat avem multe familii disfuncționale și mulți copii care duc lipsă de îngrijire si supraveghere, fiind supuși unui risc sporit de abuz și neglijență. De-a lungul anilor au luat amploare multe proiecte pentru copii, bătrîni, handicapati ș.a. O bună parte din ele se fac în cadrul sau cu sustinerea a unei biserici. Proiectele în cele mai deseori au susținere financiară din afară țării și se concentrează la un număr limitat de beneficiari dintr-o localitate oricare.

O întrebare și un răspuns: Ce putem face ca să răspundem la nevoile celor fără sprijin folosindu-ne de proprii forțe din interiorul țării? Răspunsul găsit este de a încuraja si mobiliza fiecare creștin să actioneze după inima lui Dumnezeu pentru cei supuși sărăciei și nedreptății, să-și deschidă ochii pentru nevoile din comunitate și fiind un bun ajutor aproapelui, potrivit pildei bunului Samaritean. Domnul Isus ne îndeamnă aici să nu căutăm cine este aproapele nostru, ci să ne apropiem noi însumi de cei în nevoi. Ca răspuns la aceste probleme „Tinerii pentru Cristos Moldova” a deschis câteva centre de zi pentru copiii la risc, după care un număr mai mare de biserici au fost ajutate să deschidă astfel de centre.

Deschiderea noilor centre de zi în ultimii ani a stagnat, din cauza lipsei mijloacelor financiare, de o parte, dar și din cauza interesului redus și posibilităților limitate a bisericilor, pe de altă parte. În toate aceste împrejurări a apărut următoarea întrebare: Cum am putea noi atinge viețile mai multor copii la risc, fără a fi nevoie de multe finanțe (din afara țării) sau de capacități majore a bisericilor pentru a demara un proiect asemănător centrelor de zi? Bisericile sunt prezente aproape în fiecare localitate și ele dispun de foarte multe resurse care ne pot sta la dispoziție: clădiri, terenuri, echipament și cel mai important oameni: Tu și eu!

Detalii:

Distribuie:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on odnoklassniki
Share on email