1

Casa Terebint

Centru de plasament de tip familial pentru fete adolescente din familii social-vulnerabile

VIZIUNEA: Crearea oportunităților pentru fete adolescente, care au capacități de învățare deosebite, dar provin din familii social-vulnerabile, să poată valorifica și atinge potențialul lor maxim atât pe plan educațional, emoțional, cât și profesional.

SCOP: Oferirea serviciilor de cazare, îngrijire, educație moral – spirituală pentru adolescente ce provin din familii social-vulnerabile, până ce termina studiile, capătă o specialitate, se încadrează în câmpul muncii și devin independente.

Obiective:

 1. Oferirea unui mediu favorabil, sigur și armonios;
 2. Abordarea individuală întru îndeplinirea eficientă a scopurilor propuse;
 3. Dezvoltarea deprinderilor de muncă, de viață.

Principii specifice de bază:

 • Drepturile fiecărui adolescent sunt recunoscute, respectate și promovate;
 • Dezvoltarea adolescentului în Centru este asigurată într-un mediu cât mai apropiat de cel familial;
 • Adolescentul aflat în Centru este tratat fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, limbă, naționalitate, apartenență etnică și socială;
 • Activitățile desfășurate au un caracter deschis către comunitate;
 • Personalul Centrului are pregătirea și calificarea necesare pentru a lucra cu adolescenții.

Beneficiarii:

 1. Adolescenta, a cărei familie se află în imposibilitate de a-și exercita drepturile și îndatoririle părintești;
 2. Adolescenta, a cărei securitate, integritate fizică, psihică și educația sunt în pericol în mediul ei de viață;
 3. Adolescenta aflată într-o situație care impune tutelă, dar aceasta din anumite motive nu poate fi instituită.
 4. Adolescenta aflată într-o situație care necesită o îngrijire aparte.

Organizarea și funcționarea Centrului:

 • Centrul deține informații complete cu privire la beneficiari (baza de date – vârsta, sănătatea fizică, mintală, necesitățile specifice de îngrijire, nivelul școlar, abilitățile, particularitățile familiilor din care acestea provin)
 • Perioada de ședere în Centru este de un an.
 • Centrul are capacitatea de 9 locuri
 • Vârsta beneficiarilor este de la 15 ani

Serviciile prestate de Centru:
Centrul asigură dezvoltarea fizică, mintală și emoțională a copilului prin diverse servicii:

 • Îngrijire zilnică
 • Supraveghere medicală generală, asistență medicală în caz de boală
 • Educație moral-spirituală
 • Sprijin pedagogic la efectuarea temelor pentru acasă
 • Deprinderi de viață (bucătărie, bunele maniere, igiena personală)
 • Activități cu scopul dezvoltării abilitaților profesionale

Descrierea casei
Locuința dispune de:

 • Antreu
 • 4 dormitoare pentru beneficiari
 • O cameră pentru oaspeții
 • O cameră pentru lucrători
 • Sală pentru activități și odihnă
 • Două grupuri sanitare
 • Bucătărie + sala de mese
 • Camera de spălătorie
 • Camera - depozit pentru haine
 • Camera - depozit pentru alimente

Componența personalului

 1. Manager
 2. Asistent social
 3. Personalul educativ – 2 pedagogi sociali
 4. Personal administrativ (contabil, administrator)

Partenerii Noștri

standbyme livingstone koeh logohervormd woudenberg yfci scmyfc yfc_emena kia foundation microsoft
fb youtube

Vizitatori unici

free hits

Vizualizări de pagină

URL Counter