Cariere

Anunțuri de angajare

1. Educator

A.O. Tinerii pentru Cristos Moldova angajează educator, în cadrul proiectului, Centru de zi pentru copii/adolescenți cu dizabilități "Vino și Vezi" din or. Orhei.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul pedagogie sau psihopedagogie speciale;
 • Abilităţi de comunicare și socializare cu copii și lucru în echipă;
 • Devotament, entuziasm şi motivaţie;
 • Experiență de lucru cu copii cu CES;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • Cunoașterea limbii engleze, constituie un avantaj;


Sarcini și responsabilități:

  Asigurarea serviciilor de natură educativă și supravegherea grupului de copii:

 • Organizarea activităților pentru dezvoltarea beneficiarilor;
 • Supravegherea și dezvoltarea autoîngrijirii la grupa de copii;
 • Oferirea serviciilor de educaţie non-formală, dezvoltând un demers educaţional individualizat;
 • Elaborarea programul educaţional pentru fiecare copil în parte, corelat cu Programul de Intervenţie Personalizat;
 • Asigurarea și monitorizarea evoluţiei  copiilor în vederea atingerii obiectivelor propuse pentru creşterea nivelului intelectual, personal și de integrare socială, şi întocmeşte rapoarte de progres;
 • Organizarea şi desfăşurarea lecțiilor extracurriculare, activităţi de deprinderi de viaţă şi de petrecere a timpului liber în interiorul și exteriorul Centrului de zi.


Termenul limită

CV-urile pot fi trimise la următoarea adresă de email vinosivezi@yfcmoldova.com

Data limită de depunere a dosarului este 23 februarie 2018.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

2. Kinetoterapeut

A.O. Tinerii pentru Cristos Moldova angajează kinetoterapeut în cadrul proiectului "Centru de zi pentru copii/adolescenți cu dizabilități "Vino și Vezi" din or. Orhei".

Cerințe față de candidați:

 • Studii medii/superioare în domeniul kinetoterapie și asistență medicala;
 • Abilităţi de comunicare și socializare cu copii si lucru in echipa;
 • Devotament, entuziasm şi motivaţie;
 • Experiență de lucru cu copii cu CES;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • Cunoașterea limbii engleze, studii în asistență medicală constituie un avantaj;


Sarcini și responsabilități:

 • Ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;
 • Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului;
 • Asistă şi se implică – în programul de kinetoterapie – a personalului care nu este de specialitate (asistent social, psihopedagog, logoped, îngrijitoare);
 • Se implică în activităţile complementare ale organizaţiei;
 • Poate fi implicat în activităţi (altele decât cea de recuperare) pe care organizaţia le are în program;
 • Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică;
 • Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată.


Termenul limită

CV-urile pot fi trimise la următoarea adresă de email vinosivezi@yfcmoldova.com

Data limită de depunere a dosarului este 23 februarie 2018.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.Partenerii Noștri

standbyme livingstone koeh logohervormd woudenberg yfci scmyfc yfc_emena kia foundation microsoft
fb twitter

Vizitatori unici

free hits

Vizualizări de pagină

URL Counter